Szkolenia dla wychowawców placówek

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Bezpieczna baza. Teoria i praktyka”. Szkolenie jest stworzone z myślą o ciężkiej pracy wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Coraz częściej słyszymy o polityce społecznej prowadzącej do likwidacji placówek na rzecz rodzin zastępczych  i rodzinnych domów dziecka. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w niektórych sytuacjach placówka jest najlepszym możliwym miejscem dla dziecka. Uważamy że w rozwój tych właśnie instytucji powinno się inwestować. Wychowawcy od momentu wkroczenia na swoją drogę zawodową często zostają sami z wielorakimi trudnościami. Niewiele jest w Polsce szkoleń kierowanych bezpośrednio do nich. Rzadko również spotykać można ofertę superwizji dla kadry placówki. Dlatego oferujemy Państwu program szkoleniowy, którego celem jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności opiekunów, jak również wsparcie w codziennych dylematach.  Treści szkolenia częściowo oparte są na programie FairStart, (program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i wychowawców placówek stworzony przez duńskiego psychologa Nielsa Petera Rygaarda). Poza wiedzą teoretyczną kładziemy nacisk na elementy superwizyjne, na rozwój własny uczestników oraz poszerzanie wiedzy i poszukiwanie inspiracji w proponowanej przez nas literaturze.

szkolenie dla wychowawców
 • Teoria przywiązania J. Bowlby’ego i style przywiązania w odniesieniu do dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia więzi u wychowanków, profesjonalna opieka nad dziećmi z zaburzeniami więzi
 • Od bólu do odporności – pomoc dziecku w radzeniu sobie z utratą i rozłąką
 • Momenty kryzysowe w życiu wychowanków
 • Niedojrzałe strategie dzieci radzenia sobie z poczuciem bezwartościowości: zachowania destrukcyjne, opozycyjno – buntownicze, perfekcjonizm, wycofywanie się z kontaktu
 • Trudny Edyp czyli o rozwoju psychoseksualnym wychowanków domów dziecka
 • Profilaktyka przemocy w placówkach, relacje kat – ofiara i inne zagrożenia w życiu grupowym
 • Współpraca z rodzicami biologicznymi: cele, trudności, wyzwania i zagrożenia. Relacje między rodzeństwem przebywającym w placówce.
 • Psychiczność a choroby somatyczne dziecka przebywającego w placówce
 • Psychiczność a problemy szkolne dziecka przebywającego w placówce
 • System wychowawczy w placówce: kary i nagrody, konsekwencje
Szkolenie obejmuje 3-6 zjazdów. Istnieje możliwość szkolenia zespołu na terenie Państwa instytucji. Infromacje dotyczące terminów i kosztów udzielamy mailowo.
Scroll to Top