Terapeutki są absolwentkami Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, a także członkiniami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Praca terapeutyczna jest poddawana regularnej superwizji przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego.

Urszula Turyna

-0153Pedagog, psychoteraputka - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Psychoterapii Młodzieży. Od 10 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi indywidualnie i grupowo oraz z diadą rodzic - dziecko. Aktualnie działa w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, jest też współzałożycielem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi badania naukowe na temat rozwoju dzieci oraz psychoterapii oraz szkolenia dla psychoterapeutów dziecięcych, psychologów i pedagogów.

mail+48 792 172 431

Sylwia Zaremba

-0108newPsycholog, psychoterapeutka - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Psychoterapii Młodzieży. Od 10 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi indywidualnie i grupowo. Praktykę zawodową zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, na Oddziale Nerwic Akademii Medycznej w Gdańsku oraz na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Ponadto doświadczenie zdobywała w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów oraz wychowawców pieczy zastępczej. Działa w  Stowarzyszeniu Psychoterapeutów Dziecięcych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

mail+48 507 041 999

Scroll to Top