null

Psychoterapia dorosłych

Osobom dorosłym proponujemy terapię indywidualną prowadzoną metodą psychodynamiczną. Podjęcie terapii poprzedzają 2 lub 3 spotkania konsultacyjne. Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

  • zaburzenia nerwicowe (lękowość, bezsenność, natręctwa i kompulsje),
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia psychosomatyczne (alergia, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie),
  • problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze),
  • problemy partnerskie i rodzinne,
  • konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną,
  • kryzysy życiowe (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrara bliskiej osoby, choroba somatyczna).

Psychoterapię osób dorosłych w naszym Ośrodku prowadzi Elżbieta Wilkowska, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna.

Scroll to Top