Psychoterapia

Psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia dla młodzieży i dzieci

Diada matka – dziecko

Metoda Pracy

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową oraz psychoterapię rodzinną. Pracujemy według nurtu psychodynamicznego, który jest metodą wglądową (a więc istotna jest tu rola nieświadomości, naszych wczesnych doświadczeń i przeżyć, które w terapii poddawane są "przepracowaniu").

Nurt psychodynamiczny stworzony na bazie psychoanalizy integruje różne metody pracy takie jak: neopsychoanaliza, teoria relacji z obiektem, psychologia self i inne. Zakłada on, że celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian osobowościowych a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania pacjenta w różnych sferach życia. Cel ten osiągany jest w wyniku długoterminowej pracy opartej na relacji z teraputą. W relację tą zaangażowane są obie osoby i obie ponoszą odpowiedzialność za to, co sie dzieje podczas sesji (tematy wprowadzane są głównie przez pacjenta, istotne są jego myśli i skojarzenia pojawiające się podczas spotkania).

Dzięki pracy teraputycznej w nurcie psychodynamicznym pacjent nie tylko poprawia swoje codzienne funkcjonowanie. Może również lepiej zrozumieć samego siebie, poznać źródła swoich objawów a także pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie najbliżych (np. dzieci).

Scroll to Top